BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE
Uczniowie klas drugich pod kierunkiem p. Agnieszki Betkier
i p. Katarzyny Sobolak-Joniak przedstawili inscenizację
„Bądź ostrożny na drodze”.
 Przypomnieli zasady zachowania się w różnych sytuacjach drogowych.

Poprzez pokaz mody strojów i elementów odblaskowych
 dzieci propagowały akcję „Noś odblaski-świeć przykładem”.
Odbył się konkurs znajomości przepisów ruchu drogowego.